Ngọc Tâm Shop Chuyên Sỉ (0)


𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐚̂𝐦 - 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 - 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐦 - 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̂̀𝐦 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐧
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐢̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 ph𝐚̂̉𝐦 gia dụng, hàng hot theo mùa, mẹ & bé, thời trang
𝐒𝐢̉ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ #1k và #𝐦𝐨̣̂𝐭_𝐬𝐚̉𝐧_𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦
Tặng Mã 5.000 Sau Khi Khách Đánh Giá 5 Sao Và Ấn Theo Dõi Shop
-----------------------------------------------------
- Fb: Ngọc Tâm Shop Chuyên Sỉ
➖ HOTLINE : 093 394 1688
➖ Liên hệ Mua Buôn : 0589139058
Địa Chỉ : Số 61 Dương Bá Trạc, Đà Nẵng
0 sản phẩm